Ден на кариерното развитие в Биологическия факултет

30 Май

На 29 май в двора на Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Ден на кариерното развитие с участието на водещи частни фирми и публични институции, предлагащи профилирани възможности за работа и стажове на студенти-биолози. Събитието беше организирано в колаборация с Катедра Биотехнологии и Факултетния студентски съвет на Биологически факултет.

Дни на кариерно развитие

Бяха поканени представители на 13 фирми, които разказаха за своите компании и възможностите за професионална реализация и стажантските позиции, които те предлагат. Студентите имаха възможност да разговарят директно с представителите в неформална обстановка, да получат отговори на всички свои въпроси и да обменят контакти. В рамките на Деня на кариерното развитие се проведоха и беседи с преподаватели и бяха представени магистърските програми в Биологическия факултет.

Ден на кариерното развитие

Център за кариерно ориентиране ScienceUp имаше свой щанд на събитието, където студентите можеха да се запознаят с нашия екип и всички начини, по които можем да подпомогнем тяхното кариерно развитие. Надяваме се, че това събитие и колаборацията ни с Биологическия факултет в неговото организиране ще се превърне в традиция, предоставяща достъп до информация и контакт с все по-широк кръг от фирми, предлагащи професионална реализация на специалисти в областта на природните науки.