Иновации и предприемачество в фармако-, био- и козметичните технологии“

18 Фев

 

Центърът за приложни изследвания и иновации (CASI) с удоволствие съобщава, че се отваря процедурата за прием на нова група студенти за курса „Иновации и предприемачество в фармако-, био- и козметичните технологии“, базирани на материали, разработени от Институт за стратегия и конкурентоспособност в Harvard Business School. Програмата ще се предлага на студентите в областта на фармацията, биотехнологиите, биологията, козметиката, органичната химия и медицината от март 2020 г.

Лекторите включват мултидисциплинарен екип от преподаватели от СУ Св. Кл. Охридски, Harvard Business School, Harvard Medical School, Harvard Law School, Berkeley University, учени от компании като  Uniliver, както и представители на бизнеса.

Лекциите и семинарите са напълно безплатни и ще се провеждат на английски език два пъти седмично от 18:30 часа в лекционната зала на Център за приложни исцледвания и иновации(CASI).

Ние от екипа на Scienceup, сме насреща за въпроси и съдействие при кандидатстване, може да ни пишете за повече информация

За кандидатстване, изпратете мотивационно писмо и CV на английски език до 1 март на адрес: casi@casi.bg