Иновации и предприемачество в фармако-, био- и козметичните технологии“

2 Фев

5th_Course_Poster_2021 (1)-page-001.jpgЦентърът за приложни изследвания и иновации (CASI) с удоволствие съобщава, че се отваря процедурата за прием на нова група студенти за курса „Иновации и предприемачество в фармако-, био- и козметичните технологии“, базирани на материали, разработени от Институт за стратегия и конкурентоспособност. Програмата ще се предлага на студентите в областта на фармацията, биотехнологиите, биологията, козметиката, органичната химия и медицината от март 2021 г.

 

Лекциите и семинарите са напълно безплатни и ще се провеждат на английски език два пъти седмично от 18:30 часа в лекционната зала на Център за приложни исзледвания и иновации (CASI).

Ние от екипа на Scienceup, сме насреща за въпроси и съдействие при кандидатстване, може да ни пишете за повече информация

За кандидатстване, изпратете мотивационно писмо и автобиография на английски език до 28 февруари на адрес: casi@casi.bg