Част 2: Как да напиша добро CV? Ето 11-те основни компонента!

23 Юни

В първата част на тази статия говорихме за това, как да изберем най-подходящия формат за CV-то си. Форматът обаче е пряко свързан със съдържанието. Колкото и прегледна да е една автобиография, ако не знаеш как да покажеш, че притежаваш качествата, от които се нуждае твоят бъдещ работодател, никой няма да ти обърне внимание.

Преди да разгледаме подробно отделните елементи на едно резюме, нека припомним нещо изключително важно от първата част на статията: Стъпка 1, 2 и 3 на написването на едно CV – ПРОЧЕТИ ОБЯВАТА.

Ако работодателят има някакви специфични изисквания относно съдържанието или формата на автобиографията, отбележи си ги и ги запомни. Добре е да провериш езика, на който трябва да изпратиш резюмето си.

2.png

Какво трябва да включа?

Ето 11-те основни компонента, които да бъдат включени в едно CV (подчертаните са задължителни):

1. Снимка

В много страни на запад е препоръчително да НЕ слагаш снимка, освен ако това не е специфично изискване за позицията (написано в обявата). В България обаче все още се предпочитат CV-та СЪС снимка. Имай предвид, че снимката трябва да допринася за имиджа ти като професионалист, а не да го разваля. Тоест, целта ѝ е да покаже, че си човек, на когото може да се разчита, а не че обичаш да си пийваш или да ходиш на фитнес.

2. „За мен“/Описание

Някои резюмета (по-скоро в западен стил) започват с кратък абзац-описание, където с няколко изречения можеш да кажеш какви са твоите ценности, защо си избрал тази професия и как е започнала твоята страст. Това не е задължително. Причината за кандидатстване за дадена позиция е тема на мотивационното писмо (ако се изисква такова) или на интервюто.

3. Контакти

Най-често тук се включват телефонен номер и имейл адрес. Постарай се имейл адресът ти да звучи професионално. Ако единственият имейл, който имаш, е cute_smileyface@abv.bg, може би е време да си направиш нов.

Стилистичен съвет: не е необходимо да изписваш думите „телефон“ или „e-mail“. Ако видиш знака @ или няколко цифри, започващи с +359/ или 08-, за всички е ясно какво е това.

4. Образование

Описанието обикновено е в обратно-хронологичен ред (от настоящето към миналото). Необходими са дата на започване и приключване, име на курса и учебното заведение, квалификационна/образователна степен. Не е нужно, разбира се, да включваш началното си училище или дори гимназията. Най-голяма тежест тук има висшето образование.

5. Опит

Отново работните позиции, които си заемал, се изписват в обратно-хронологичен ред. Включи само тези, които имат някаква връзка с позицията, за която кандидатстваш. Тук можеш да опишеш и стажове, практики, уъркшопи. Не забравяй да включиш името на компанията, учебното заведение или лабораторията, както и позицията, която си заемал, или темата на стажа/уъркшопа.

6. Доброволчество

Това може да бъде като част от предишния компонент (опита) или изобщо да не бъде включено. За някои работодатели е плюс, ако си активен член на своята общност.

7. Публикации/Постерни сесии/Конференции

Този компонент e от изключително голямо значение за позиции с по-научна насоченост.

8. Умения:

  • Технически умения – работа с конкретен софтуер или специфични лабораторни техники, в които имаш голям опит;
  • Езици – тук е особено важно да запишеш и нивото, на което владееш съответния език. Някои хора разделят нивото си на писмено и устно владеене, но това не е задължително.
  • Soft skills – този компонент е изключително важен, особено за хора, които нямат много практически опит; soft skills са например умения за работа в екип, лидерски, организационни умения и т.н.

9. Сертификати

Ако имаш някакви сертификати, които доказват уменията ти към предишната точка, тук е моментът да ги включиш.

10. Награди

Ако имаш награди и постижения, свързани със сферата ти на образование и които биха показали твоите умения и качества, необходими за съответната позиция, също можеш да ги включиш.

11. Интереси

Тук можеш да включиш твои лични интереси, които биха помогнали на работодателя да прецени дали ще се впишеш в екипа.

Очаквай последната част на статията, в която ще обобщим казаното до тук и ще дадем финалните топ съвети, които ще ти помогнат да създадеш перфектното CV!