Хидробиология и комуникация на наука

30 Яну

Хидробиологията е една интересна сфера в науката, която за много от нас остава непозната. Нашия лектор ще се погрижи да ви потопи в този свят. Димитрий Дашинов е докторант в Катедра Обща и приложна хидробиология, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски” и се очаква да защити докторската си степен през 2020.

Още като студент участва в картирането на земноводни и влечуги по мрежа НАТУРА 2000, а по-късно се пренасочва към сладководна биология, занимавайки се основно с дънни безгръбначни и риби. 

ОсновнитеFL_Logo.jpg му научни интереси и изследвания са свързани с биоиндикация на замърсяване в сладки води. Това беше и темата на презентацията, с която безапелационно спечели националния финал на FameLab 2019. Димитрий е актуалното младо лице на научната комуникация на България, който представи успешно страната на международния финал в Челтнъм, Обединеното кралство през юни миналата година.

 А, ако се чудите какво е комуникания на наука може да разберете повече от него или да посетите сайта за кандидатстване