Работна позиция в NASEKOMO

04 Авг

NASEKOMO се занимава с отглеждане на Черна муха войник с цел  рециклиране на хранителни отпадъци и производство на висококачествен протеин. Това е нашият начин да правим света по-ефективен и устойчив.
 
Радваме се, че помагаме на планетата ни като намаляваме хранителните отпадъци, емисиите на вредни газове, както и изразходването на вече оскъдни природни ресурси като вода, обработваема земя и дива риба в моретата ни.
 
В момента NASEKOMO е в етап на развитие и чака своите нови членове. Компанията ни има нужда от лабораторен асистент за новия Генетичен център фокусиран върху генетичното подобрение на Черната муха войник.

Кандидатът за лабораторен асистент е студент или вече завършил в областта на биологичните науки, подхождащ към работата си с интерес, любопитство и отдаденост.
 
В основните задължения на лабораторния асистент  влизат:
 
- Работи съгласно установените стандарти на фирмата и следи за цялостното изпълнение на посочените задачи;
- Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения като анализира отчетените резултати;
- Осъществява мониторинг на хигиенното състояние на персонала, оборудването, производствената зона и складовото стопанство, като контролира изпълнението на съответните инструкции за хигиенна профилактика;
- Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
- Допринася за постигането на стратегическите и оперативни цели на компанията.

Изисквания:

- Завършено средно специално или висше образование в областта на биологията, биотехнологиите или друга релевантна специалност за дейността;
- Много добро ниво на владеене на английски език;
- Опит в областта е препоръчителен;
- Добра компютърна грамотност;
- Високо чувство за отговорност и дисциплинираност;
- Точност и прецизност;
- Желание и умение да работи в екип.
 
Качества на подходящия кандидат:

- Упоритост при справяне с предизвикателства;
- Възможност за работа едновременно по няколко задачи в силно динамична среда;
- Прецизност и интерес към изследователската дейност в областта на генетиката;
- Внимание към детайлите;
- Позитивност и добри комуникационни способности;
- Интерес към „зелени“ решения.

Ако проявяваш интерес към позицията, се свържи с нас и ни изпрати своето CV и мотивационно писмо, а ние ще го препратим към NASEKOMO. Те ще се свържат с само предварително одобрените по документи кандидати.

Може да научиш повече на нашето безплатно събитие на 22.08.2020