Консултиране на кандидат-служители

Всички услуги към кандидат-служители са безплатни

Съдействие при написването на автобиография

Когато ни изпратите CV-то си, ще инициираме среща /винаги предпочитаме лична, но ако няма възможност ще намерим алтернатива/. На кафе в офиса ще обсъдим подобренията, които може да се направят. Или както каза едно момиче по време на един такъв тип консултация: "По-добре да се изложа пред теб, отколкото пред фирмата, в която искам да работя."

*всяка услуга към кандидат-служители е напълно безплатна

Свободни позиции

За повечето от нас търсенето на работа никога не е лесно, независимо дали това е първият или петият път.

Предоставяме ви информация за свободни постоянни или стажантски позиции. Защо да получите работа, когато можете да имате кариера? Към каквато и област да се насочите, ние ще ви помогнем, със съвети за образование, обучение и какво се крие зад всяка обява. Ще можете да изберете подходящата за вас позиция.

*всяка услуга към кандидат-служители е напълно безплатна

Лични консултации

При личните консултации, целим първо да опознаем кандидат-служителя в открит разговор. За нас е важно да обсъдим интересите, амбициите на развитие, границите на комфорт, как той си представя мечтаната работна позиция и среда.

След като сме придобили представа за кандидата, му предоставяме информация за компаниите, които пасват на неговите нужди и желания.

След разговор за плюсовете и минусите, които той вижда за себе си по отношение на фирмите, било за стаж или постоянна работна позиция, ако прецени избира някоя или няколко от тях за които да кандидатства.

*всяка услуга към кандидат-служители е напълно безплатна

Обучения и стажове

Един от ключовите фактори при преговорите за финансово възнаграждение е трудовият опит. За това освен обучението в университета, което ни дава нужните знания, важен се оказва и практическият опит, който сме придобили.

С помощта на workshop-ите, които провеждаме и стажовете на компаниите, с които работим, имате възможност да получите този опит.

Гъвкавостта на стажантските програми дава възможност за времево съчетаване с учебната програма. Ако проявявате интерес към свободни позиции в конкретна фирма, стажът е идеална възможност да се запознаете със средата и темпа и на работа в този екип.

Ще ви помогнем, като осигурим бърза и ясна комуникация с различни компании във всички сфери на природните науки.

Предлагаме и корпоративни услуги

С пряка насоченост към фирмите и техните нужди

Бронзов пакет

Обява в уебсайта на ScienceUp
Обява на нашата Facebook страница
Разпространение на рекламни материали
E-mail кампания
Реклама на събития

Сребърен пакет

Обява в уебсайта на ScienceUp
Обява на нашата Facebook страница
Разпространение на рекламни материали
E-mail кампания
Реклама на събития
Фирмени презентации
Управление на стажантска програма

Златен пакет

Обява в уебсайта на ScienceUp
Обява на нашата Facebook страница
Разпространение на рекламни материали
E-mail кампания
Реклама на събития
Фирмени презентации
Управление на стажантска програма
Подбор на кадри
Workshops

Индивидуален Пакет

Услугите, които предлагаме в този вид пакет, се определят въз основа конкретните нужди на компанията.

Предлагаме работа в тясна колаборация, за да може заедно да ги дефинираме.

Целта е да достигнем до точния таргет специалисти, които да се впишат и сплотят екипа.

Имате запитване?

Пишете ни