ScienceUp logo

© 2019 Science Up

НИЕ сме група млади ентусиазирани студенти с визия за по-добро бъдеще в сферата на природните науки. В хода на своето развитие, откриваме много пропуски и липсващи звена. Основно препятствие в нашата реализация е намирането на работа.

Завършвайки курса си на обучение, реализирането в сферата остава загадка. Липсата на информираност ни подтикна да покрием това липсващо звено. Чрез връзката, която имаме със студентите и подкрепата, която получихме от центъра за приложни изследвания, решихме да дадем началото на Центъра за Кариерно Ориентиране Science Up.

Нашата локация:

Адрес: Бул. Драган Цанков 8, 1000 София, България, сградата на центъра за приложни изследвания и иновации

Email: scimeup@gmail.com

Имате запитване?